Julkaisut

Edellinen sivu

XXVII Valtakunnalliset audiologian päivät (Oulu -06)

toim. Luotonen M, Laitakari K
Oulu 2006

kuulovikojen genetiikkaa
kuulo ja vanheneminen
apuvälinekuntoutuksen saatavuus ja laatu