Julkaisut

Edellinen sivu

Tekninen audiologia 2005

toim. Sorri M, Lehtonen T
2005

hinta
12,00 € (jäsenet)
15,00 € (muut)

Aiheita mm.

Kuulokojeiden epälineaariset ja adaptiiviset toiminnot
Välikorvaistutteet ja BAHA
Kuulokojeen sovitus
Kuulon apuvälineet
Kuulonkuntoutuksen vaikuttavuus