Uutiset

2022-09-15 11:09:37

Apurahat

SAY julistaa haettavaksi apurahoja (yhteensä 4000€) audiologian alan tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Apurahojen hakuaika päättyy 6.11.2022. SAY:n hallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan liitteineen sähköpostitse yhdistyksen sihteerille (sihteeri@say-ry.fi). Vapaamuotoisen, allekirjoitetun anomuksen lisäksi tarvitaan liitteenä tutkimussuunnitelma ja apurahan käyttösuunnitelma. Apurahan saajan on toimitettava yhdistykselle raportti apurahan käytöstä ja tutkimustuloksista yhden vuoden kuluessa apurahan maksamisesta. Lisäksi yhdistykselle on toimitettava tutkimustyön loppuraportti ja apurahan saajan tulee esitellä tutkimuksensa tuloksia Valtakunnallisilla audiologian päivillä. Apurahoista päätetään marraskuun hallituksen kokouksessa ja ne maksetaan tämän vuoden aikana.