Uutiset

2020-12-30 19:24:25

Apurahat

Suomen audiologian yhdistys on jakanut vuoden 2020 apurahan (3000 €) kahden hakijan kesken. Työryhmä Sari Vikman, Kerttu Huttunen ja Kati Pajo: Mobiilisovellukseksi työstettävän Kuulorata käyttöön -kuulonharjoitusmenetelmän soveltuvuus kuulokojetta ja/tai sisäkorvaistutetta käyttävien henkilöiden kuulonkuntoutukseen -hankkeen kehittämistyön kustannuksiin yhdistys on myöntänyt 2000€. Knk-erikoislääkäri Venla Lohen väitöskirjatutkimukseen ”Ikääntyvien kuulo – epidemiologinen seurantatutkimus” yhdistys on myöntänyt 1000€ apurahan. Yhdistys onnittelee apurahan saajia.