Kuulonhuolto

Kuulonhuollon alalla toimii useita henkilöstöryhmiä. Sivulla luettelo ja linkit tarkempiin tietoihin

audiologi

Viidessä yliopistossa, joiden yhteydessä toimii yliopistollinen sairaala, voi suorittaa audiologian lisäkoulutusohjelman. Koulutukseen päästäkseen lääkärillä on oltava joko korva-, nenä- ja kurkkutautien tai foniatrian erikoislääkärin pätevyys. Koulutuspaikaksi hyväksytään yliopistosairaalan kuulokeskus (tai kuulo- ja tasapainokeskus), mikäli sen vastaavana lääkärinä ja kouluttajana toimii audiologian erikoislääkäri (tai erityispätevyyden saanut lääkäri), jolla on dosentin pätevyys.

Koulutuksen tavoitteena on, että audiologian lisäkoulutusohjelman suoritettuaan koulutettu
- hallitsee erikoisalaan kuuluvat diagnostiset menetelmät
- pystyy laatimaan audiologian hoito- ja kuntoutussuunnitelman
- pystyy toimimaan kuntoutustyöryhmän vastaavana
- hallitsee erityisalaan liittyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet
- pystyy toimimaan asiantuntijana audiologian erityiskysymyksissä reuna-alojen työryhmissä
- pystyy arvioimaan hoito- ja kuntoutustuloksia tieteellisin menetelmin
- pystyy osallistumaan audiologian kehittämiseen ja suunnitteluun

Koulutusajan pituus on kaksi vuotta sisältäen kuulokeskuksen toimipaikkakoulutustilaisuudet, kuntoutustyöryhmäneuvottelut, konsultaationeuvottelut audiologian erityiskysymyksissä lastenneurologian, lastenpsykiatrian, psykiatrian ja silmätautien konsultanttien kanssa sekä apuvälinekoulutustilaisuudet. Koulutusajan käytännön työnä vaaditaan vähintään 1 ½ vuotta kokopäivätoimista palvelua yliopistollisen sairaalan korvatautien klinikan kuulokeskuksessa ja ½ vuotta kokopäivätoimista palvelua foniatrina.

Teoreettista koulutusta ohjelmaan sisältyy 30–60 tuntia. Koulutusta tarjoavat tietyt koti- ja ulkomaiset ammatilliset ja tieteelliset yhdistykset, yliopistot ja muut yhteisöt. Koulutuksen läpäiseminen edellyttää kirjallisen kuulustelun suorittamista hyväksytysti. Kuulusteluun valmistaudutaan teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen, annetun kirjallisuuden ja tiettyjen tieteellisten lehtien kahden vuosikerran perusteellisella lukemisella. Koulutusaikana laajennetaan ja syvennetään paitsi lääketieteen, myös mm. kuulonhuollon teknologian tietoja ja taitoja.

Audiologin työhön kuuluvat huonokuuloisten asiakkaiden diagnostiikka ja kuntoutus, tinnitus- ja huimauspotilaiden hoito ja erilaiset alaan liittyvät asiantuntijatehtävät