Julkaisut

Edellinen sivu

XXV Valtakunnalliset audiologian päivät (Kuopio -04)

Ménièren tauti
Lasten kuulon diagnostiikka ja kuntoutus
Lääkärin lausunnot

toim. Kosunen A, Koskinen R, Markonniemi E
Kuopio 2004