in englishpå svenskasuomeksi
Uutta!
Mikä SAY?
Kuulonhuolto
Suosituksia
Kuolutusta
SAY:n julkaisuja
Liity jäseneksi!
Yhteystiedot
Linkkejä
Arkisto
 
 UUTTA!

SAY:n APURAHAT HAETTAVANA
SAY julistaa haettavaksi apurahoja audiologian alan tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Apurahojen hakuaika päättyy 15.12.2017 klo 15 saakka. SAY:n hallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan liitteineen sähköpostitse yhdistyksen sihteerille (kaijavee@gmail.com). Vapaamuotoisen, allekirjoitetun anomuksen lisäksi tarvitaan liitteenä tutkimussuunnitelma ja apurahan käyttösuunnitelma. Apurahan saajan on toimitettava yhdistykselle raportti apurahan käytöstä ja tutkimustuloksista yhden vuoden kuluessa apurahan maksamisesta. Lisäksi yhdistykselle on toimitettava tutkimustyön loppuraportti ja apurahan saajan tulee esitellä tutkimuksensa tuloksia Valtakunnallisilla audiologian päivillä. Apurahoista päätetään marraskuun hallituksen kokouksessa ja ne maksetaan tämän vuoden aikana.

OHJEET AUDIOLOGIAN PÄIVIEN POSTEREIDEN LAATIJOILLE:
Valtakunnallisille audiologian päiville voi jälleen osallistua tuomalla postereita eli julisteita. Näissä ei-kaupallisissa postereissa voi esitellä kuulonhuollon alaan kuuluvia kehityshankkeita, kokeiluja, koulutusta ja pienimuotoisia tutkimuksia, kuten opinnäytetöitä. Posteria audiologian päiville ehdottavaa pyydetään lähettämään enintään 500 sanan abstrakti eli yhteenveto sähköpostitse SAY:n sihteerille viimeistään 15.12.2017 klo 15 saakka. Hyväksytyistä abstrakteista pyydetään tekemään posteri. Posterin muoto ja ulkonäkö ovat vapaat. Koko saa olla enintään A0 (leveys 84 cm, korkeus 119 cm). Posteri tuodaan paikalle audiologian päivien alkaessa ja kukin tuoja huolehtii myös posterin poistamisesta koulutuspäivien päättyessä. Posterin esittäjän ei tarvitse maksaa päivien ilmoittautumismaksua ja valmistuskustannuksiin voi anoa yhdistykseltä pienehköä stipendiä (anomisessa on sama menettelytapa ja hakuaika kuin apurahoissa)SAY:n vuoden 2016 apuraha (600 euroa) on myönnetty Kati Pesonen-Simoselle.
Rahoitus myönnettiin YAMK-tutkinnon kehittämistehtävään KUULUMISIIN! Kuuloyhdyshenkilöverkosto ikääntyneiden kuulokojeenkäyttäjien avuksi. Onnittelut!
Kati Pesonen-Simosen opinnäytetyö löytyy sivulta: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/62896/Pesonen-Simonen_Kati.pdf?sequence=1
Kansainvälistä audiologian päivää vietetään 10.10 Lue lisää päivästä https://www.facebook.com/audiologistsday.
Opetus- ja kulttuuriministeriön audionomikoulutuksen kehittämiseksi syksyllä 2013 asettaman työryhmän raportti on luettavissa ja ladattavissa osoitteesta:

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/tr12.pdf?lang=fi

Audionomikoulutusraporttiin ministeriön pyytämiltä tahoilta tulleet lausunnot löytyvät sivulta:

http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=19783&tVNo=4&sTyp=Selaus